ภาพกิจกรรม
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
1554
26 กรกฎาคม 2566

26 กรกฎาคม 2566 นางนันทนี เชยกลิ่น นายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก พร้อมด้วยนายโกมินทร์ อิ่มเอิ่บ นายประภาส แสงอรุณ รองนายกเทศมนตรี เดินทางไปยังสนามพระกิตติมงคลพิพัฒน์เพื่อร่วมพิธีเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมีนายนันทวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานมีการออกบูธให้ความความรู้ ให้บริการด้านต่างๆ จัดแสดงสินค้า และผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตร จากกลุ่ม ชมรม และหน่วยงานราชการ นอกจากนี้ยังมีการประกวดผลิตผลทางการเกษตร อาทิเช่น ปาล์มน้ำมัน ทุเรียน มะพร้าว และสะตออีกด้วย