มัลติมีเดีย
พระราชกรณียกิจ พระพันปีหลวง 2565
7 กรกฎาคม 2566