ภาพกิจกรรม
โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่า ต้านมะเร็งเต้านม ชุมชนโพธิ์ทอง

โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่า ต้านมะเร็งเต้านม ชุมชนโพธิ์ทอง

25

27 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

19

27 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

22

26 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ติดตามตรวจสอบและประเมินโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองดอนสัก

ติดตามตรวจสอบและประเมินโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองดอนสัก

36

24 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีเปิดกิจกรรมกีฬาภายในต้านยาเสพติด " Kids Monkey Gams "

พิธีเปิดกิจกรรมกีฬาภายในต้านยาเสพติด " Kids Monkey Gams "

26

24 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัดและโครงการหล่อเทียนพรรษา หลอมใจชาวดอนสัก

กิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัดและโครงการหล่อเทียนพรรษา หลอมใจชาวดอนสัก

33

21 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

32

19 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี โรงเรียนสร้างสุข

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี โรงเรียนสร้างสุข

31

18 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมืองเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมืองเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

53

11 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมเข้าแถาเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระ

กิจกรรมเข้าแถาเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระ

30

10 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี2566

กีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี2566

37

30 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
เทศบาลเมืองดอนสักจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

เทศบาลเมืองดอนสักจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

29

26 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมและสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566 ประจำปี 2566

ประชุมและสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566 ประจำปี 2566

25

21 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีไหว้ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก 1 (วัดท้องอ่าว)

พิธีไหว้ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก 1 (วัดท้องอ่าว)

32

15 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีเปิดโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพึงและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง

พิธีเปิดโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพึงและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง

33

9 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
งานทำบุญครบรอบ ๘๔ ปี วันก่อตั้งโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของโรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก 1 (วัดท้องอ่าว)

งานทำบุญครบรอบ ๘๔ ปี วันก่อตั้งโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของโรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก 1 (วัดท้องอ่าว)

43

8 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

30

3 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม

30

3 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

25

2 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลลำสินธุ์ ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลลำสินธุ์ ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

29

30 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...