สำนักงานเทศบาลเมืองดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี .. "ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

นางนันทนี เชยกลิ่น

นายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก

081-9569917

นายชีวิน ปพนศักดิ์

ปลัดเทศบาลเมืองดอนสัก

080-4760323

  • วิสัยทัศน์

    เป็นเมืองท่าที่บริบูรณ์ เป็นศูนย์กลางการประมง และเป็นประตูสู่อ่าวไทย

ข่าวสารชาวเทศบาลเมืองดอนสัก

กิจกรรมชาวเทศบาลเมืองดอนสัก

สื่อ ประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

ประเพณีสงกรานต์
17 เมษายน 2567

พี่น้อง เทศบาลเมืองดอนสัก เราดูแล

11
ชุมชน
11,993
ประชากร
21
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบาลเมืองดอนสัก
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)