ภาพกิจกรรม
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
1594
28 กรกฎาคม 2566