ภาพกิจกรรม
ถวายเทียนพรรษา #เข้าพรรษา2566
1555
1 สิงหาคม 2566

 

         วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 นางนันทนี เชยกลิ่น นายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองดอนสัก เดินทางไปยังวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ เพื่อร่วมถวายเทียน ในโอกาสวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา 
          สำหรับกิจกรรมแห่เทียนพร้อมถวายเทียนพรรษา จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสาน รักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม และประเพณีอันดีงามของไทยในการบำรุงศาสนา พร้อมทั้งสร้างบุญกุศลและความสุขแก่พุทธศาสนิกชนในชุมชน สร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะด้วย