ภาพกิจกรรม
ร่วมบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อบำรุงรักษาศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านปากดอนสัก
1542
1 พฤศจิกายน 2566

วันที่31ตุลาคม 2566 นางนันทนี เชยกลิ่น นายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก เป็นประธานในพิธีร่วมบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อบำบุงศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านปากดอนสัก ทั้งนี้มีนายประภาส แสงอรุณ นายโกมินทร์ อิ่มเอิบ รองนายกเทศมนตรี และชาวชุมชนบ้านปากดอนสักร่วมพิธีในครั้งนี้