ภาพกิจกรรม
จัดเตรียมงานลอยกระทงและลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาโครงการก่อสร้างฯภายในซอยประชาอุทิศ
1177
4 พฤศจิกายน 2566

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566นางนันทนี เชยกลิ่น นายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก มอบหมายให้นายประภาส แสงอรุณ รองนายกเทศมนตรีลงพื้นที่บริเวณท่าเรือข้ามฟาก เพื่อตรวจดูสถานที่ในการจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2566 ต่อมาได้ลงพื้นที่ภายในซอยประชาอุทิศซอยแยกข้างบ้านเลขที่37/14ชุมชนโพธิ์ทองเพื่อตรวจสอบการก่อสร้างทางระบายน้ำ