ภาพกิจกรรม
ทำความสะอาดศาลาการเปรียญวัดวิสุทธิชลาราม
1171
4 พฤศจิกายน 2566

วันที่3 พฤศจิกายน 2566 นางนันทนี เชยกลิ่น นายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมทำความสะอาดศาลาการเปรียญวัดวิสุทธิชลาราม (วัดบางน้ำจืด) เนื่องจากได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ศาลาการเปรียญดังกล่าวในคืนวันที่ 19 ตุลาคม ที่ผ่านมา ทำให้ได้รับความเสียหายบางส่วน ขณะนี้ทางเทศบาลเมืองดอนสักและวัดวิสุทธิชลารามกำลังเร่งซ่อมแซม และปรับปรุงศาลาดังกล่าวให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ว