ภาพกิจกรรม
พิธีทำบุญเลี้ยงพระ ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอนสัก
1546
4 พฤศจิกายน 2566

วันนี้ 4 พฤศจิกายน 2566นางนันทนี เชยกลิ่น นายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก พร้อมด้วยนายประภาส แสงอรุณ รองนายกเทศมนตรี นายสมชาย แก้วคง ประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอนสัก