ภาพกิจกรรม
โครงการเติมฝัน ปันรัก แก่ผู้ป่วย และผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
22
8 พฤศจิกายน 2566

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นางนันทนี เชยกลิ่น นายกเทสมนตรีเมืองดอนสัก ร่วมกับโรงพยาบาลดอนสัก อาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอดอนสัก ร่วมมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และอาหารแห้งให้แก่ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตเทศบาลเมืองดอนสัก ตามโครงการโครงการเติมฝัน ปันรัก แก่ผู้ป่วย และผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง