ภาพกิจกรรม
การซ้อมแผนเผชิญเหตุ ณ ท่าเรือราชาเฟอรี่
410
17 พฤศจิกายน 2566

วันที่16 พฤศจิกายน 2566 นางนันทนี เชยกลิ่น นายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก พร้อมด้วยนายโกมินทร์ อิ่มเอิ่บ รองนายกเทศมนตรี เข้าร่วมการซ้อมแผนเผชิญเหตุ จัดโดยสถานีตำรวจภูธรดอนสัก โดยเป็นการจัดทำแผนบูรณาการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางทะเล เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการอำนวยการ ควบคุม กำกับดูแล และบริหารเหตุการณ์ในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวประสพภัยทางทะเลที่อาจจะเกิดขึ้น