ภาพกิจกรรม
จิตอาสาพัฒนาชุมชนเพื่อคนดอนสัก
344
20 ธันวาคม 2566

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 นางนันทนี เชยกลิ่น นายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก มอบหมายให้ นายสุเทพ แสงธรรมทวี ที่ปรึกษานายกฯ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลงพื้นบริเวณถนนสายสวนมะพร้าว  เพื่อดำเนินการทำความสะอาด ตัดหญ้า เก็บกวาดขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณสองข้างทาง  ภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนเพื่อคนดอนสัก