ภาพกิจกรรม
วันนี้วันพระ
343
27 ธันวาคม 2566

วันนี้ ตรงกับวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 ขึ้น 15 ค่ำเดือนอ้าย เป็นวันพระ นางนันทนี เชยกลิ่น นายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก นายประภาส แสงอรุณ รองนายกเทศมนตรี นายสุเทพ แสงธรรมทวี ที่ปรึกษานายก พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลเมืองดอนสัก ร่วมทำบุญ ตามโครงการ "หิ้วปิ่นโตเข้าวัด"  ในวันพระ ณ วัดท้องอ่าว เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้บุคลากรมีความเลื่อมใสในพุทธศาสนา และหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า