ภาพกิจกรรม
ร่วมทำบุญขึ้นปีใหม่ ตลาดสดเทศบาลเมืองดอนสัก
356
28 ธันวาคม 2566

นางนันทนี เชยกลิ่น นายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก นายประภาส แสงอรุณ รองนายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กองสาธารณสุขฯ และพ่อค้า แม่ค้า ร่วมทำบุญขึ้นปีใหม่ เพื่อความสิริมงคลในการค้าขายของพ่อค้าแม่ค้าในปี 2567 และลงเยี่ยม เพื่ออวยพรปีใหม่ ให้กับพ่อค้า แม่ค้า ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองดอนสัก