ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
332
15 มกราคม 2567

วันที่ 13 มกราคม 2567  เทศบาลเมืองดอนสัก นำโดยนางนันทนี เชยกลิ่น นายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลเมืองดอนสัก จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ สนามหน้าเทศบาลเมืองดอนสัก โดยในปีนี้เทศบาลเมืองดอนสักได้รับการสนับสนุนของขวัญ ของรางวัล อาหารและเครื่องดื่ม เพื่อนำมาแจกจ่ายให้เด็กๆในปีนี้ สร้างเสียงหัวเราะ สร้างรอยยิ้มให้เด็กๆที่ร่วมงาน

#คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2567
 "มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย" โดย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รวมทั้งคำขวัญวันเด็กโดยนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา คือ "มีวินัย จิตอาสา รักประชาธิปไตย"