ภาพกิจกรรม
กิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัด
342
25 มกราคม 2567

#วันนี้เป็นวันพระ 🙏🙏🙏
วันนี้ ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ มกราคม 2567ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒)ฝ เป็นวันพระ 
นางนันทนี เชยกลิ่น นายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก พร้อมด้วยนายประภาส แสงแรุณ รองนายกเทศมนตรี นายสุเทพ แสงธรรมทวี ที่ปรึกษานายกฯ นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลเมืองดอนสัก ร่วมทำบุญ ตามโครงการ"หิ้วปิ่นโตเข้าวัด" ในวันพระใหญ่ ณ วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้บุคลากรมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า อีกทั้งยังเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป
ทั้งนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย