ภาพกิจกรรม
วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2567
17
21 มีนาคม 2567

   วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา18.00น. ณ สนามพระกิตติมงคลพิพัฒน์ นางนันทนี เชยกลิ่น นายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอดอนสัก สาธารณสุขอำเภอดอนสัก ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอดอนสัก อสม. พนักงานเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนสัก ร่วมกับ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอดอนสักได้ดำเนินการจัดงาน วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยมี นายชยภณ อินทรสุภา นายอำเภอดอนสัก เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้