ภาพกิจกรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองดอนสักเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
16
21 มีนาคม 2567

   วันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์  นางนันทนี เชยกลิ่น นายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย คณะกรรมการกองทุนฯพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ร่วมติดตามและประเมินผลโครงการฯดังกล่าว กลุ่มเป้าหมายได้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองดอนสัก วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี