ภาพกิจกรรม
พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปี พ.ศ.2566
15
27 มีนาคม 2567

วันที่27 มีนาคม 2567 นางนันทนี เชยกลิ่น นายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก พร้อมด้วยนายประภาส แสงอรุณ รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เดินทางไปยัง อาคารอักษรจัณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอนสัก เพื่อร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปี พ.ศ.2566 ให้แก่นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยในระดับอนุบาล 3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอนสัก จำนวน 59 คน โรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก1 (วัดท้องอ่าว) จำนวน 12คน และประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 10 คน โดยมีนายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรดังกล่าวด้วย