ภาพกิจกรรม
ร่วมสืบสานประเพณีจบปี จบเดือน
12
14 พฤษภาคม 2567

วันที่7 พฤษภาคม 2567 นางนันทนี เชยกลิ่น นายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมงานประเพณีจบปี จบเดือน ซึ่งจัดขึ้น ณ วัดท้องอ่าว หลังจากมีการจัดงานสรงน้ำ ปิดทองรูปเหมือนหลวงพ่อขวัญ ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายนที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมีการประกอบพิธีบังสุกุล อัฐิ บัว บรรพบุรุษ พิธีเจริญพระพุทธมนต์จำเริญอายุและน้ำ เพื่อสรงน้ำพระและรดน้ำผู้สูงอายุ เป็นต้น