ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมนักบริหารงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 11
9
2 มิถุนายน 2567

วันที่ 26 พฤษภาคม 2567 นางนันทนี เชยกลิ่น นายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก พร้อมด้วยนายประภาส แสงอรุณ รองนายกเทศมนตรีฯ ร่วมให้สัมภาษณ์ ตามโครงการอบรมนักบริหารงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 11 โดยวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของประชาชน ทั้งนี้มีสมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน ร่วมให้สัมภาษณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อดังกล่าวด้วย