ภาพกิจกรรม
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗
7
3 มิถุนายน 2567

วันที่ ๓ มิ.ย. ๖๗ ณ สนามพระกิตติมงคลพิพัฒน์ เทศบาลเมืองดอนสัก โดยนางนันทนี เชยกลิ่น นายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง  ถวายพระราชกุศล  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี  ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยมีนายชยภณ อินทรสุภา นายอำเภอดอนสัก เป็นประธานในพิธี  มีข้าราชการ  ตำรวจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานภาครัฐ  เอกชน  นักเรียน นักศึกษา  และประชาชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตร  เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี  สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี