ภาพกิจกรรม
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ บ้านเกาะแรต
4
6 มิถุนายน 2567

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 นางนันทนี เชยกลิ่น นายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก พร้อมด้วยนายประภาส แสงอรุณ รองนายกเทศมนตรีฯ นายสุเทพ แสงธรรมทวี ที่ปรึกษานายกฯ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ซึงจัดโดยหน่วยงานของกรมประมงในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 56 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 ณ ชุมชนบ้านเกาะแรต