ภาพกิจกรรม
งานทำบุญครบรอบ ๘๕ ปี วันก่อตั้งโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ของโรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก 1 (วัดท้องอ่าว)
2
9 มิถุนายน 2567

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางนันทนี เชยกลิ่น นายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก เดินทางไปยังโรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก 1 (วัดท้องอ่าว) เพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดงานทำบุญครบรอบ ๘๕ ปี วันก่อตั้งโรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก 1 (วัดท้องอ่าว) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ภายในงานยังมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก 1 (วัดท้องอ่าว) เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้