แหล่งท่องเที่ยว
ท่าเทียบเรือเอนกประสงค์ดอนสัก (แหลมทวด)
1574
29 กันยายน 2565

ท่าเทียบเรือเอนกประสงค์ดอนสัก (แหลมทวด)ท่าเทียบเรือเอนกประสงค์ดอนสัก(แหลมทวด) ภายใต้การดูแลของเทศบาลเมืองดอนสัก 

อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่าเทียบเรือเอนกประสงค์ดอนสัก(แหลมทวด) มีลักษณะเป็นรูปตัว W มีจำนวน 3 ท่าเทียบเรือด้วยกัน คือท่าเทียบเรือหมายเลข 1 และ 2 เป็นท่าเทียบเรือโดยสาร จะมีเรือโดยสารข้ามฟากความเร็วสูงให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสาร จากท่าเทียบเรือดังกล่าวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ส่วนท่าเทียบเรือหมายเลข 3 เป็นที่จอดเรือสินค้าและเรือบรรทุกน้ำมัน และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจอีกด้วย