แหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนเกาะแรต
1554
29 กันยายน 2565

ชุมชนเกาะแรต ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งพื้นที่เป็นเกาะ ห่างจากถนนสาย ดอนสัก