ภาพกิจกรรม
ติดตามตรวจสอบและประเมินโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองดอนสัก
1520
24 พฤษภาคม 2566

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นางนันทนี เชยกลิ่น นายกเทศมนตรีเมืองดอนสักมอบหมายให้นางเพียงใจ โสเจยัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่โรงเรียนอนุบาลเมืองดอนสัก และโรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก 1 (วัดท้องอ่าว) เพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินโครงการอาหารกลางวัน พร้อมทั้งดูความเรียบร้อยในช่วงเวลาพักเที่ยงด้วย