ภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลศรีสุนทร จังหวัดภูเก็ต
1514
25 พฤษภาคม 2566

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566  นางนันทนี เชยกลิ่น นายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก พร้อมด้วยนายโกมินทร์ อิ่มเอิ่บ นายประภาส แสงอรุณ นายฉัตรชัย กันเที่ยง รองนายกเทศมนตรี นายพนมกร หีตเพ็ง เลขานุการนายกฯ สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลเมืองดอนสัก และนักเรียนโรงเรียนสร้างสุข เทศบาลเมืองดอนสักให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลศรีสุนทร จังหวัดภูเก็ต นำโดยนายสุนัย ปิ่นชัยศิริ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร เดินทางมาเพื่อศึกษาดูงานตามโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุและเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมทั้งได้ร่วมกันทำกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนระหว่างสองเทศบาล โดยมีนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร เข้าร่วมจำนวนกว่า 90 คน ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลเมืองดอนสัก