ภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลลำสินธุ์ ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
1590
30 พฤษภาคม 2566

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นางนันทนี เชยกลิ่น นายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลลำสินธุ์ ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ซึ่งเดินทางมาเพื่อศึกษาดูงานตามโครงการบริหารและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลลำสินธุ์ ระหว่างวันที่ 30-31พ.ค.66