ภาพกิจกรรม
ร่วมรณรงค์ สนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทยลายราชวัตรโคม หรือราชวัตรดอกใหญ่ ลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1516
30 พฤษภาคม 2566

เทศบาลเมืองดอนสัก นำโดยนางนันทนี เชยกลิ่น นายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก ร่วมรณรงค์ สนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทยลายราชวัตรโคม หรือราชวัตรดอกใหญ่ ซึ่งเป็นผ้าทอประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อร่วมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าทอพื้นเมือง สำหรับผ้าทอลายราชวัตรโคม หรือราชวัตรดอกใหญ่ เป็นลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วย