ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
1581
2 มิถุนายน 2566

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เทศบาลเมืองดอนสัก นำโดยนางนันทนี เชยกลิ่น นายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำชาติ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองดอนสัก สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลเมืองดอนสัก เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้แทนศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 4 ณ พื้นที่เกาะแรต ตำบลดอนสัก