ภาพกิจกรรม
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
1561
3 มิถุนายน 2566

วันที่ ๓ มิ.ย. ๒๕๖๖ ณ สนามพระกิตติมงคลพิพัฒน์ เทศบาลเมืองดอนสัก โดยนางนันทนี เชยกลิ่น นายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยมีนายจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์ นายอำเภอดอนสัก เป็นประธานในพิธี มีข้าราชการ ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ เอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี