ภาพกิจกรรม
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม
1581
3 มิถุนายน 2566

วันที่ ๓ มิ.ย. ๒๕๖๖ ณ สนามพระกิตติมงคลพิพัฒน์ นางนันทนี เชยกลิ่น นายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมพระราชินี ๒๕๖๖ โดยมีนายจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์ นายอำเภอดอนสัก เป็นประธานในพิธีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพสกนิกรชาวอำเภอดอนสักทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน