ภาพกิจกรรม
งานทำบุญครบรอบ ๘๔ ปี วันก่อตั้งโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของโรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก 1 (วัดท้องอ่าว)
1597
8 มิถุนายน 2566

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นางนันทนี เชยกลิ่น นายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก เดินทางไปยังโรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก 1 (วัดท้องอ่าว) เพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดงานทำบุญครบรอบ ๘๔ ปี วันก่อตั้งโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของโรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก 1 (วัดท้องอ่าว) ภายในงานยังมีการมอบเกียรติบัติเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่โรงเรียน และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก 1 (วัดท้องอ่าว) เข้าร่วมในพิธีกว่า 100 คน