ภาพกิจกรรม
พิธีเปิดโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพึงและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง
1548
9 มิถุนายน 2566

วันนี้ (9 มิถุนายน 2566) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองดอนสัก จัดโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพึงและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง โดยมีนางนันทนี เชยกลิ่น นายกเทศมนตรัเมืองดอนสัก เป็นประธานในพิธีเปิด มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลดอนสัก เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอดอนสัก ตัวแทนจากโรงเรียนผู้สูงอายุ เข้าร่วมในพิธีเปิดดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้ร่วมลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมกลุ่มผู้ป่วยดังกล่าว และได้มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ พร้อมทั้งอาหารนมสำหรับผู้ป่วยให้แก่กลุ่มผู้ป่วยดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และอาหารนมสำหรับผู้ป่วยส่วนหนึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากพระมหาบุญฤทธิ์ ฐิตเมโธ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง โดยมีนางรุ่งวิไล สุรพันธ์ ประธานอสม.หมู่ที่ 3 เป็นตัวแทนมอบ เทศบาลเมืองดอนสักของขอบคุณมา ณ โอกาสนี้