ภาพกิจกรรม
ประชุมและสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566 ประจำปี 2566
1577
21 มิถุนายน 2566

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 นางนันทนี เชยกลิ่น นายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก พร้อมด้วยนายสมชาย แก้วคง ประธานสภาเทศบาลเมืองดอนสัก สมาชิกสภาเทศบาลเมืองดอนสัก ปลัดเทศบาลเมืองดอนสัก เข้าร่วมการประชุมและสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2566 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อาคาร 2 อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี