ภาพกิจกรรม
เทศบาลเมืองดอนสักจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
1584
26 มิถุนายน 2566

เทศบาลเมืองดอนสัก นำโดยนางนันทนี เชยกลิ่น นายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลเมืองดอนสักร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด พร้อมทั้งร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๖