ภาพกิจกรรม
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
1535
19 กรกฎาคม 2566

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เทศบาลเมืองดอนสัก นำโดยนางนันทนี เชยกลิ่น นายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก จัดโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โดยมุ่งเน้นการเฝ้าระวังโรคไข้เลือกออก และโรคติดต่อที่ระบาดในช่วงฤดูฝน นอกจากนี้ยังร่วมกันเดินรณรงค์ตามโครงการดังกล่าว พร้อมทั้งลงพื้นที่รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของโรคต่างๆที่ระบาดในช่วงฤดูฝน แจกจ่ายทรายอะเบท และกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายด้วย