ภาพกิจกรรม
ติดตามตรวจสอบและประเมินโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองดอนสัก
36
24 กรกฎาคม 2566

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นางนันทนี เชยกลิ่น นายกเทศมนตรีเมืองดอนสักมอบหมายให้พ.จ.อ.ชัชวาล อาจบันดิษ รองปลัดเทศบาล นางเพียงใจ โสเจยัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่โรงเรียนอนุบาลเมืองดอนสัก และโรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก 1 (วัดท้องอ่าว)ร่่วมกับคณะกรรมการตรวจประเมินอาหารกลางวัน สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินโครงการอาหารกลางวัน พร้อมทั้งดูความเรียบร้อยในช่วงเวลาพักเที่ยงด้วย


img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img