ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ 4 ล้อแบบเปิดเทท้าย ขนาด1ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400ซีซีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
29 กันยายน 2565

106