ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เทศบาลเมืองดอนสัก เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นใช้ในราชการ
29 กันยายน 2565

475