ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลเมืองดอนสัก เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 กันยายน 2565

118