ข่าวรับสมัครงาน
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
29 กันยายน 2565

94