ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ถนนไชยคราม 4 เชื่อมถนนประปาเก่าม.5 ชุมชนทองไมล์ฯ
1 มีนาคม 2566

95