ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศฯ เรื่องผลการพิจารณากำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนชลคราม 1 หมู่ที่ 5ชุมชมบ้านคราม ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
28 กุมภาพันธ์ 2566

106