ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ถ.ชลคราม 1 หมู่ที่ 5 ชุมชนบ้านชลคราม ฯ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 มีนาคม 2566

595