ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ถ.ไชยคราม 4 เชื่อมถนนประปาเก่า หมู่ที่ 5 ชุมชนทองไมล์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 มีนาคม 2566

463