ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศฯ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลคราม 4 หมู่ที่ 5 ชุมชนบ้านคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
27 มีนาคม 2567

8