ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานบางจันโทน ชุมชนปากดอนสัก หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
15 พฤษภาคม 2567

9